Transparent Texture

Taitto on lyhyesti sanottuna

julkaisun elementtien sommittelua ja tyylittelyä tiettyyn muotoon.

Magazine
Prints
Typography

Tärkeimpinä elementteinä suunnitteluun kuuluu mm.

Logo

Väri ja kuvamaailma

Typografia

Kirjojen ja lehtien taitot

Taittaminen tarkoittaa tekstin, kuvien ja muiden elementtien asettelua niin, että kokonaisuus on mahdollismman selkeästi hahmotettavissa. 

Taittotyöt tehdään muutamassa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään julkaisun ulkoasusuunnitelma typorgrafioineen ja väreineen, sekä malliksi muutaman sivun mittainen mallitaitto.  Ulkoasusuunnitelma lähetetään sinulle katsottavaksi. Ja sen  jälkeen siihen tehdään tarvittavat korjaukset, ja tartutaan itse työhön. 

Pienemmät julkaisut, esimerkiksi lehdet,  taitetaan kerralla valmiiksi, minkä jälkeen tehdään korjaukset kuntoon.

Julkaisuihin tulevat tekstit on hyvä olla taittoa aloittaessa mahdollisimman valmiit. Oikolukua ja asiavirheiden korjauksia voi ja pitää tehdä siihen asti, kunnes julkaisu on täysin painovalmis. Valokuvat voi joko ottaa itse, palkata valokuvaaja tai hankitaan  kuvat kuvapankeista. Mahdolliset kuvitukset ja grafiikat voi joko toimittaa meille valmiina tai sitten voimme suunnitella ne alusta alkaen.

 

Ilmoitukset voi toimittaa valmiina, tai voimme koostaa ne meille lähetettävästä materiaalista.

Käyntikortit

Käyntikortissa on hyvä olla selkeästi logosi, toimialasi ja tärkeimpänä yhteystiedot napakasti ilmoitettuna. Käyntikorteista tehdään myös muutamia vaihtoehtoja,  joista voit valita mieluisimman.

Fashion Magazine

Esitteet ja flyerit

Esitteet ja flyerit ovat kätevä tapa markkinoida tuotteita, palveluita tai tiedottaa tapahtumista. Esitteitä voi ottaa nivaskan mukaan messuille, jättää myymälän tiskille jakoon tai jaella suoramarkkinointina lähialueen postilaatikoihin. Niiden selkeä etu esimerkiksi lehtimainoksiin tai julisteisiin verrattuna on se, että niihin mahtuu reilusti enemmän tietoa.

Ulkoasusuunnittelu toteutetaan joko valmiin yritysilmeen mukaisesti, tai mikäli yritysilmettä ei ole, suunnitellaan ulkoasu alusta alkaen. Ennen suunnittelutyön aloittamista tarvitaan logosi vektorimuodossa, ja esitteeseen tulevat tekstit mahdollisimman valmiina. Valokuvat voit ottaa itse, teettää valokuvaajalla, tai ne voidaan hankkia kuvapankeista. Samoin mahdolliset graafiset elementit voit lähettää meille valmiina.

Ennen painatusta sinulle lähetetään vedos katsottavaksi, joka käy läpi tarvittavan määrän muokkauskierroksia. 

Julisteet

Tapahtuma tai esitys tulossa? Lähdössä messuille? Juliste on kätevä tapa kiinnittää ihmismassojen huomio ja siitä saa halutessa myös pysyvän sisustuselementin.

Julistetta varten suosittelen hankkimaan aina omat kuvat kuvapankkikuvien sijaan. Mikäli kuvien hankkiminen ei ole jostain syystä mahdollista, myös kuvituksella tai pelkällä grafiikalla päästään pitkälle. Kuvan lisäksi julisteeseen tarvitaan ainakin oma logosi ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden logot vektorimuodossa.

Julisteessa on hyvä ilmaista selkeästi ja mahdollisimman tiivistetysti mitä tapahtuu, missä ja milloin. 

Ennen työn aloittamista on hyvä pohtia yhdessä hieman julisteen ulkoasua ja sommittelua. Julisteesta, kuten muistakin töistä, saat ennen painoon lähettämistä vedoksen, joka käy läpi tarvittavan määrän muokkauskierroksia ennen painatusta.

IDEOIDAAN YHDESSÄ
 
ataitto@icloud.com
044 974 1134